Onze Visie

Verkeersonveiligheid is niet een op zichzelf staand iets. Vaak wordt gedacht dat onveilige situaties worden veroorzaakt door onoverzichtelijke locaties. In de praktijk blijkt juist dat onoverzichtelijke situaties ervoor kunnen zorgen dat weggebruikers beter opletten en zich voorzichtiger gaan gedragen. Juist bij de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals bijvoorbeeld de fietsers, is dit van toepassing.

Aanpassingen aan de infrastructuur worden vaak genoemd als dé oplossing voor gevaarlijke situaties. Natuurlijk zijn er situaties waar infrastructurele aanpassingen inderdaad zorgen voor een afname van het aantal ongevallen. De vraag is alleen; wat is er nu wezenlijk veranderd ? Vaak worden namelijk de weggebruikers, door de genomen maatregelen, gedwongen hun gedrag aan te passen. En dat is nu juist hetgeen waar het volgens ons om gaat.

Naast de kennis van verkeersregels is het dus vooral van belang dat weggebruikers in het verkeer nadenken, indien nodig hun gedrag aanpassen en daarnaast rekening houden met elkaar

Advies

Door onze jarenlange ervaring op verschillende niveaus kunnen wij u adviseren om uw beleid aan te scherpen, en desgewenst te verbeteren. Dit doen wij door een analyse te maken van het probleem, en met u de gewenste oplossing en uitkomst te visualiseren.

We bieden ons advies in verschillende vormen aan, hieronder een kleine uiteenzetting:

» Een vrijblijvend gesprek om uw probleem te identificeren

» Mondeling/schriftelijk advies om uw probleem daadkrachtig aan te pakken

» Praktisch advies voor probleemaanpak met geringe ondersteuning in uitvoering

» Advies en uitgebreide ondersteuning en begeleiding in de uitvoering 

» Het begeleiden van derden om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren

Daar waar nodig maken wij gebruik van collega’s en organisaties met een ruime ervaring op het gebied van verkeersveiligheid. Zo kunnen wij een kwalitatief goed product neerzetten met de inzet van onze ervaringsdeskundigen.

Onze Aanpak

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat ons gedrag grotendeels wordt bepaald door onbewuste processen. Vandaar dat onze integrale aanpak, gericht op bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding, een bijdrage kan leveren om onveilig gedrag aan te pakken en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Onze kennis op het gebied van gedrag, infrastructuur, verkeersadvisering, handhaving en beleid, in samenwerking met de diverse partners, staan garant voor een unieke integrale aanpak. De positieve benadering en aanpak maken het geheel compleet.