Welkom op de website van BTA

Door mensen bewuster te maken van hun rol in het verkeer, leveren wij een bijdrage aan de verkeersveiligheid en een aangenamere leefomgeving. Een ieder heeft zijn eigen belang in het verkeer, maar het einddoel blijft hetzelfde.

Ons motto? “Verkeersveiligheid voor iedereen!”. Dit motto dragen we onder andere uit in de actie “Veilig verkeer? Ik doe mee!” en bijbehorende producten. 

Wij richten ons op projecten die het doel hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Dit kan zijn in uw leefomgeving, schoolomgeving, buurt of wijk. 

We analyseren het verkeersprobleem, adviseren in een integrale aanpak en ondersteunen op een praktische manier, al naar de behoefte van de cliënt.

Onze doelgroepen zijn onder andere gemeenten, scholen en bedrijven. Met elkaar zoeken we naar de meest geschikte oplossing voor het probleem, gericht op een blijvend resultaat.